Privacybeleid – ROFA b.v.

ROFA B.V., gevestigd aan: La Défense 7, 5026 SC Tilburg, Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.rofa.nl
+31 161 240170

De Privacy Officer van ROFA is te bereiken via info@rofa.nl.


Persoonsgegevens die wij verwerken

ROFA verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Verkeersgegevens, CDR (Caller Data Records) Verkeersgegevens zeggen iets over de communicatie, zoals het afzender- en bestemmingsnummer dat gebeld is, de datum, tijd en duur van het gesprek, en de kosten die hiervoor in rekening worden gebracht.
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ROFA verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om goederen en diensten aan/bij je (af) te leveren
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Het overzetten van telefoonnummers d.m.v. COIN. (COIN is een samenwerkingsverband van aanbieders van elektronische communicatiediensten en netwerken in Nederland.)
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • ROFA verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 

Geautomatiseerde besluitvorming

ROFA neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ROFA) tussen zit.

 • Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
 • ROFA bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 • Personeelsgegevens, maximaal 5 jaar na uitdiensttreding.
 • Bedrijf gerelateerde gegevens (incl. contactpersonen), maximaal 7 jaar na het beëindigen van de dienstverlening.
 • Gegevens (w.o. e-mailadressen) verstrekt voor marketing doeleinden, onbeperkt tot moment van uitschrijven.
 

Delen van persoonsgegevens met derden

ROFA verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ROFA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ROFA gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

ROFA maakt gebruik van Google Analytics om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website- activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Zie: het privacybeleid van Google voor meer informatie, of het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ROFA en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@rofa.nl.

Nadat we jouw verzoek hebben ontvangen zullen wij zo snel als mogelijk maar uiterlijk binnen vier (4) weken reageren op jouw verzoek. Het kan zijn dat wij je dan vragen om een kopie van je identiteitsbewijs om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ROFA neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Je kunt hierbij o.a. denken aan het toepassen van SSL-verbindingen, VPN-tunnels, VM oplossingen, etc. Daarnaast hanteert ROFA een beleid dat in lijn is met de ISO27001:2013.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@rofa.nl.

Solliciteren bij ROFA

Wanneer je reageert op onze vacatures wil je niet dat je gegevens gebruikt worden voor processen waarvan je geen weet hebt of dat ze op straat komen te liggen.

ROFA slaat je persoonlijke gegevens op in een beveiligde omgeving. We geven je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden. Alleen derden die ons helpen met het vinden van nieuwe collega’s hebben soms toegang nodig tot (delen van) je gegevens, denk hierbij aan recruiters of uitzendbureaus. We zorgen ervoor dat deze derden zorgvuldig met je informatie omgaan en zich houden aan alle regels.

Wat willen we van je weten?

Om je sollicitatie zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben we de volgende gegevens van je nodig:

 • Contactgegevens(naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres etc.)
  Zodat we snel persoonlijk contact met je kunnen opnemen over je sollicitatie.
 • Opleiding en werkervaring
  Dit staat op je CV.

 

Verder gebruiken we jouw gegevens voor het volgende:

 • Vinden van nieuwe collega’s
  Je kunt direct op onze vacatures reageren via e-mail of telefoon. Als je niet onze nieuwe collega wordt bewaren we graag jouw gegevens, want misschien zijn we in de toekomst wel naar jou op zoek. We bewaren je persoonsgegevens maximaal 1 jaar na afloop van de sollicitatieprocedure.
 • Sollicitatie
  Door je sollicitatie ontvangen wij jouw persoonlijke gegevens. Naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer. Verder geef je door het insturen van je sollicitatie toestemming aan ons om een online screening uit te voeren als onderdeel van de sollicitatieprocedure (o.a. LinkedIn etc.).
 

Vragen

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van je persoonsgegevens? Of wil je bezwaar aantekenen tegen het gebruik van je gegevens door ROFA? Dan kun je een e-mail sturen naar info@rofa.nl.

Laatste update van deze privacyverklaring: 05-03-2024.

Offerte aanvragen

Overweeg je om je stoelen te laten herstofferen en ben je benieuwd naar je besparing ten opzichte van het vervangen van die stoelen? Vul dan het onderstaande formulier zo volledig mogelijk in en wij melden ons snel met een scherpe aanbieding. Liever direct contact? Bel ons. We helpen en adviseren graag!

Let op: wij leveren NIET aan particulieren!